300 м від Києва

5 хвилин пішки до зупинки і швидкий виїзд на особистому авто

Затишна територія

Зелений парк, квіткові алеї та лавочки

Переваги заміського будинку

Міський комфорт та гармонія з природою на одній території

300 м від Києва
Затишна територія
Переваги заміського будинку

Квартири в ЖК «Щасливий» у Софіївській Борщагівці

Генеральний план комплексу
Alternate text
Alternate text

Яблунева, 11

Завершення будівництва у серпні 2019 року

Доступно бронювання

Підземний паркінг

Яблунева, 9-А,Б,В

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Яблунева, 9-Г,Д

Будинок зданий в експлуатацію

Є квартири у продажу

Яблунева, 13-В,Г

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Яблунева, 7-А

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Яблунева, 5-А,Б,В

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Яблунева, 13-А,Б

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Шлагбаум з охороною

Територія, що охороняється

Магазин "Фора"

Аптека

Дитячий садок

будинки житловий комплекс у Києві Щасливий, Софіївска Борщагівка
будинки житловий комплекс у Києві Щасливий, Софіївска Борщагівка
будинки житловий комплекс у Києві Щасливий, Софіївска Борщагівка
будинки житловий комплекс у Києві Щасливий, Софіївска Борщагівка
будинки житловий комплекс у Києві Щасливий, Софіївска Борщагівка
будинки житловий комплекс у Києві Щасливий, Софіївска Борщагівка
будинки житловий комплекс у Києві Щасливий, Софіївска Борщагівка
будинки житловий комплекс у Києві Щасливий, Софіївска Борщагівка

Будинки комплексу

вул. Яблунева, 11

Квартир: 360

Поверхів: 10

Загальна площа: 17998 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Яблунева, 9-А,Б,В

Квартир: 179

Поверхів: 10

Загальна площа: 9 013.24 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Яблунева, 9-Г,Д

Квартир: 179

Поверхів: 10

Загальна площа: 9 100.4 м2

Планування

вул. Яблунева, 7-А

Квартир: 100

Поверхів: 10

Загальна площа: 5 169.9 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Яблунева, 13-В,Г

Квартир: 139

Поверхів: 10

Загальна площа: 8 234.6 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Яблунева, 13-А,Б

Квартир: 216

Поверхів: 10

Загальна площа: 11 150 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Яблунева, 5-А,Б,В

Квартир: 224

Поверхів: 10

Загальна площа: 13 140 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Яблунева, 11

Будується

Квартири доступні для бронювання

вул. Яблунева, 9-А,Б,В

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Яблунева, 9-Г,Д

Зданий в експлуатацію

Є квартири у продажу

вул. Яблунева, 7-А

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Яблунева, 13-В,Г

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Яблунева, 13-А,Б

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Яблунева, 5-А,Б,В

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Окрема територія під авто

Ви можете не турбуватись про те, як ваші діти переходять дорогу на території комплексу, тому, що місцевий паркінг розташований у відведеному для цього місці і ваш двір буде повністю вільним від машин.

Свій дитячий садок

Вам не потрібно буде поринати у довгі пошуки дитячого садочку. Ми вже передбачили всі зручності для найменших мешканців комплексу.

Ваш активний відпочинок і тихий затишок

На території комплексу є все необхідне для проведення вашого вільного часу. Ви можете відпочити на природі або позайматися на спортивному майданчику, коли вам зручно.

Безпека

Закрита територія від сторонніх і сучасна система відеоспостереження забезпечують цілодобову безпеку та порядок. Вхід здійснюється через пункт охорони.

Розвинена інфраструктура

На території комплексу є продуктові магазини, кафе й аптека. Тут можна придбати продукти першої необхідності, а також організувати власний бізнес. Для цього передбачені комерційні приміщення.

Інфраструктура

 • Спортмайданчик
 • Паркова зона
хв
 • Супермаркет "Фора"
 • Зоомагазин
 • Школа №235
 • Супермаркет "АТБ"
 • Супермаркет "Novus"
10 хв
 • ТЦ "Край"
 • Ресторан "McDonalds"
20 хв
 • Аеропорт Жуляни
 • Залізничний вокзал
25 хв
30 хв
 • Майдан Незалежності

Відгуки

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут Телеведуча

Зараз, коли жит­тя осо­б­ли­во прим­х­ли­ве, мін­ли­ве, хо­че­ться за­тиш­ку. В та­кий час вчи­мо­ся пра­ви­льно роз­став­ля­ти пріо­ри­те­ти. Най­важ­ли­ві­ши­ми ста­ють бу­ди­нок і сім'я. Ось чо­му я ро­зу­мію, скіль­ки щас­тя тяг­не за со­бою від­крит­тя но­во­го ЖК "Щас­ли­вий". Ві­таю всіх з но­во­сіл­лям! Не­хай у Ва­ших гніз­деч­ках на­ро­джу­ю­ться ді­ти, лу­нає сміх, па­нує мир і зла­го­да. Я щас­ли­ва, що мо­жу при­ві­та­ти вас з важ­ли­вою по­ді­єю, роз­ді­ли­ти та­ку світ­лу ра­дість.

Володимир

Володимир Переможець розіграшу авто

Мій мо­лод­ший син пра­цює в Киє­ві, то­му ми шу­ка­ли квар­ти­ру, щоб бу­ти ближ­че до ньо­го. В Ін­тер­не­ті знай­шли де­кіль­ка за­бу­дов­ни­ків, але зу­пи­ни­ли­ся са­ме на ЖК «Щас­ли­вий». Спо­до­бав­ся ра­йон, ос­кіль­ки він ду­же гар­ний та при­єм­ний для від­по­чин­ку і вод­но­час, по­руч із Киє­вом. Мож­на у будь-який мо­мент пої­ха­ти в сто­ли­цю.

Олена Луценко

Олена Луценко Переможниця шоу "Голос Країни" 2018 року

Для ме­не ве­ли­ка ра­дість ма­ти квар­ти­ру в ЖК «Щасливий». Ме­ні тут ду­же по­до­ба­єть­ся. Пер­ше, що ме­не зди­ву­ва­ло — ди­зайн бу­дин­ків: приєм­на гам­ма ко­льо­рів, що гар­но пі­діб­ра­ні один до од­но­го. Ра­діс­на па­літ­ра, яка від­різ­ня­єть­ся від усіх ін­ших спо­руд. Квар­ти­ра ме­ні теж ду­же спо­до­ба­ла­ся. Во­на якіс­но зроб­ле­на і не бу­ло та­ких мо­мен­тів, які пот­ріб­но бу­ло б пе­ре­ро­би­ти. Я щас­ли­ва, що мо­жу тут жи­ти!

Михайло і Тетяна

Михайло і Тетяна Багатодітна сім'я

Ко­ли ми шу­ка­ли квар­ти­ру, в ЖК «Щасливий» як­раз бу­ду­вав­ся пер­ший 10-ти по­вер­хо­вий бу­ди­нок. Від­ра­зу, на що ми звер­ну­ли ува­гу — міс­це роз­та­шу­ван­ня комп­лек­су. Мож­на дій­ти піш­ки до Кіль­це­вої до­ро­ги та марш­рут­кою дої­ха­ти до мет­ро або до цент­ру Киє­ва. Ра­зом з квар­ти­рою ми прид­ба­ли ко­мо­ру, що важ­ли­во для на­шої, ба­га­то­діт­ної сім'ї. За­раз в комп­лек­сі май­же всі бу­дин­ки по­бу­до­ва­ні, а те­ри­то­рія — об­лаш­то­ва­на. Тут ти­хо, за­тиш­но і кра­си­во.

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк Найсильніша людина планети 2004 року

«НоваБудова» на мою дум­ку, ду­же пер­спек­тив­на ком­па­нія. Це лю­ди, які дот­ри­му­ються сво­го сло­ва. На да­ний мо­мент, я ду­же за­до­во­ле­ний тим, що бу­дин­ки бу­ду­ють­ся якіс­но і вит­ри­му­ють­ся тер­мі­ни зда­чі їх в екс­плуа­та­цію! Ви са­мі мо­же­те при­їха­ти і по­ди­ви­ти­ся в яко­му ста­ні здаються квар­ти­ри, під'їз­ди, схо­до­ві клі­тки. Осо­би­сто нас — влаш­то­вує все!

Марія

Марія Мешканка комплексу

Об­ра­ти ЖК «Щасливий» — це ма­буть, бу­ла до­ля. По­пе­ред­ньо ми їха­ли ди­ви­тись зов­сім ін­ше ЖК, але я зга­да­ла, що є цей комп­лекс. Нам від­ра­зу ж зап­ро­по­ну­ва­ли наш ва­рі­ант квар­ти­ри і ми, не за­ду­мую­чись, об­ра­ли са­ме його. Ко­ли ми зайш­ли в квар­ти­ру, ди­ти­на ска­за­ла: «ма­мо, я тут хо­чу про­жи­ва­ти, ме­ні все по­до­ба­єть­ся». І ми теж від­чу­ли, що вдо­ма. По­до­ба­єть­ся в комп­лек­сі — зак­ри­та те­ри­то­рія, по­ряд са­до­чок, в який ми хо­ди­мо, є ап­те­ки, ма­га­зи­ни, ди­тя­чі май­дан­чи­ки.

Максим

Максим власник зоомагазину «Барні» в ЖК «Щасливий»

То­ва­ра­ми для тва­рин зай­має­мо­ся вже біль­ше 5 ро­ків. Має­мо ме­ре­жу, що ди­на­міч­но роз­ви­ва­єть­ся, то­му нас­тав мо­мент відк­рит­тя чер­го­во­го ма­га­зи­ну. Ми з дру­жи­ною дов­го ви­би­ра­ли при­мі­щен­ня, розг­ля­да­ли ва­рі­ан­ти, як у Киє­ві, так і за йо­го ме­жа­ми. Зу­пи­ни­ли­ся на при­мі­щен­ні в ЖК «Щасливий», бо нам спо­до­бав­ся ра­йон. Тут за­тиш­но.

Про забудовника

«НоваБудова»

Інвестиційно-будівельна компанія, яка з 2005 року спеціалізується на сегменті житлової нерухомості. Основні житлові комплекси, побудовані «НоваБудова» розташовані у затишних районах на межі Києва, куди легко дістатися, де завжди спокійно і тихо.

0+ Житлових комплексів реалізуємо
0+ Будинків збудовано
0+ побудованих м2
0+ Щасливих сімей заселено
0+ Років досвіду в нерухомості
Новини
Останні новини з будівельного майданчика ЖК «Щасливий» у Софіївській Борщагівці

Ми ділимося з вами новинами про хід будівництва в ЖК «Щасливий». Останній будинок комплексу по вул. Яблунева, 11 активно зводиться і тим, хто ще не встиг придбати квартиру в цьому ЖК, саме час задуматися про інвестиції.

Всі новини